No Image

Чем отличается рапорт от заявления

СОДЕРЖАНИЕ
110 просмотров
10 марта 2020

Ра́порт [1] (от фр. rapport [2] , rapporter — доносить, докладывать) — донесение [3] , официальный устный или письменный доклад (сообщение) от нижестоящего к вышестоящему, преимущественно в военном деле, при обращении к начальникам (командирам) в процессе служебной деятельности о чём-либо, а также о выполнении взятых на себя обязательств.

Рапорт может содержать отчёт о проделанной работе или обращение к начальству.

В морском словаре «Рапорт» — документ, подаваемый в таможню государства прибытия судовладельцем или его агентом при прибытии судна в порт с указанием подробных данных о составе на судне грузов, пассажиров, последнем порте погрузки и месте выгрузки грузов и пассажиров.

В служебном документе — рапорте, военнослужащим доносятся командиру (начальнику), по устанавливаемой форме, вопросы связанные с выполнением служебных обязанностей, несением службы и другие. В виде рапорта оформляются также просьбы, предложения и заявления военнослужащих.

История [ править | править код ]

Термин был введён Петром I. В петровское время термин существовал в двух формах — рапо́рт и репо́рт. Скорее всего, первая форма пришла через польский язык, вторая — через английский. В свою очередь, в этих языках было заимствовано из французского, где rapport обозначает донесение (от rapporter — «доносить», porter — «нести»). [4] [5] .

Виды [ править | править код ]

Образцы оформления служебных документов, в том числе и рапортов, размещаются в строевых, кадровых органах (управлениях, отделах и так далее), осуществляющих делопроизводство в войсковых частях (формированиях, учреждениях и так далее).

Некоторые [6] рапорты военнослужащих:

 • Рапорт на отпуск;
 • Рапорт на компенсацию за наём жилья;
 • Рапорт на подъёмное пособие;
 • Рапорт на подписание контракта до предельного возраста;
 • Рапорт на подписание контракта сверх предельного возраста;
 • Рапорт на подписание контракта на 3 года;
 • Рапорт на подписание контракта на 5 лет;
 • Рапорт на подписание контракта на 10 лет;
 • Рапорт на увольнение по окончании контракта;
 • Рапорт по приёму дел и должности;
 • Рапорт для оплаты расходов на приобретение постельных принадлежностей;
 • Рапорт о постановке в очередь на жильё;
 • Рапорт для выезда за пределы гарнизона;
 • и так далее.

Для рапортов о приёме-передаче дежурства (наряда, вахты) в Вооружённых силах Российской Федерации используются специальные книги, с пронумерованными, прошнурованными и опечатанными страницами.

Решаем юридические и финансовые вопросы

11. Службова записка.

Під загальним терміном службові записки найчастіше розуміють такі різновиди довідково-інформаційних документів: доповідна записка, пояснювальна записка, рапорт.

Реквізити службових записок:

2. Адресант (кафедра історії та культури української мови; до­цента кафедри філософіїКозачука С. В.)

4. Заголовок (про відрядження, про запровадження державного іспиту з української мови (за професійним спрямуванням), про порушення трудової дисципліни).

Доповідна записка — це документ на ім’я керівника установи, у яко­му повідомляють про певний факт, подію, подають звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов’язань.

За змістом доповідні записки поділяють на інформаційні, звітні, ініціативні, за походженням — внутрішні, зовнішні.

Зміст доповідної записки повинен бути точним і лаконічним, для зручності поділятися на частини. Текст доповідної записки має дві частини — описову (констатаційну), в якій висвітлюється ситуація, що склалася; у другій частині розкриті пропозиції або прохання, способи їх виконання.

Читайте также:  Как забрать права после сдачи экзамена

Якщо доповідна записка надсилається з установи або структурного підрозділу, то підписується керівником, укладається на бланку і має, окрім зазначених реквізитів, вихідний реєстраційний номер.

Взірець рапорту з резолюцією:

Бойку Г. М. Ректорові Національного

Підготувати проект наказу педагогічного університету

до 15.07.2010 імені М.П. Драгоманова

підпис академікові АПН України

02.07.2010 професору Андрущенкові В.П.

директора Інституту історичної освіти

професора Сушка О. О.

Доводжу до Вашого відома, що для завершення організаційної роботи в приймальній комісії, формування особових карток і підготовки індивідуальних планів студентів першого курсу Інституту історичної освіти старший викладач кафедри культури української мови Підкамінна Людмила Володимирівна розпочинає роботу з 07 серпня 2010 року.

Директор Інституту проф. О.О. Сушко

Пояснювальна записка — 1) це документ особистого характеру, в якому пояснюються певні дії особи; 2) вступна частина основного документа (плану, програми, звіту), в якому обґрунтовується мета його створення, структура, зміст, призначення, актуальність і новизна).

Пояснювальну записку пише працівник на вимогу адміністрації, у деяких випадках — з ініціативи підлеглого.

Пояснювальну записку, що не виходить за межі установи, оформлю­ють на стандартному аркуші, що виходить за межі установи — на бланку і реєструють.

Рапорт

У этого термина существуют и другие значения, см. Раппорт (значения). Командир принимает рапорт, (ОКСВА). Командующий ВДВ Колмаков принимает доклад, 2004 год.

Ра́порт (от фр. rapport, rapporter — доносить, докладывать) — донесение, официальный устный или письменный доклад (сообщение) от нижестоящего к вышестоящему, преимущественно в военном деле, при обращении к начальникам (командирам) в процессе служебной деятельности о чём-либо, а также о выполнении взятых на себя обязательств.

Рапорт может содержать отчёт о проделанной работе или обращение к начальству.

В морском словаре «Рапорт» — документ, подаваемый в таможню государства прибытия судовладельцем или его агентом при прибытии судна в порт с указанием подробных данных о составе на судне грузов, пассажиров, последнем порте погрузки и месте выгрузки грузов и пассажиров.

В служебном документе — рапорте, военнослужащим доносятся командиру (начальнику), по устанавливаемой форме, вопросы связанные с выполнением служебных обязанностей, несением службы и другие. В виде рапорта оформляются также просьбы, предложения и заявления военнослужащих.

Юридическая консультация призывников по вопросам получения отсрочки и военного билета в Перми и Пермском крае

 • Home &nbsp / &nbspДля военнослужащих &nbsp / &nbsp
 • Что такое РАПОРТ и как правильно его написать.

Что такое РАПОРТ и как правильно его написать.

Что такое РАПОРТ и как правильно его написать.

Такой документ, как рапорт, относится к служебной документации. Поэтому знать, как его правильно писать, нужно практически каждому. В данной статье пойдет речь именно об этом. Что собой представляет рапорт? Существуют ли особенности составления подобных документов? Для более понятного разъяснения наши эксперты подготовили образец рапорта с пояснительными комментариями.

Читайте также:  Госуслуги признание семьи малоимущей

Что такое «рапорт»

Само слово «рапорт» имеет французские корни, в дословном переводе означает «докладывать». И действительно, такой документ является в первую очередь донесением или докладом, который предоставляется вышестоящему руководящему работнику в устном или письменном варианте. Чаще всего такие доклады используются в военном деле (например, командир принимать рапорт от военнослужащего, имеющего звание ниже).

Рапорт стоит писать, в зависимости от цели просьбы или изложения фактов:

 1. Для получения:
 • отпуска;
 • компенсации за съем жилья;
 • подъемного пособия.
 1. На подписание контракта:
 • до определенного возраста;
 • сверх установленного предельного возраста;
 • на три года, пять лет, десять лет.
 1. На увольнение по завершении контрактных условий.
 2. Для приема дел и должности.
 3. Для оплаты расходов на приобретение чего-либо.
 4. Постановке в очередь на получение жилья.
 5. Для выезда за пределы воинского гарнизона/части.

Помимо перечисленных видов рапорта, на каждом производстве существуют свои индивидуально установленные документы подобного типа. Поэтому чтобы научиться правильно писать рапорт, нужно знать его особенности, относящиеся конкретно к определенной сфере, в которой он используется (это может быть и военная сфера деятельности, и хозяйственная, и производственная, и экономическая). Так, в гражданском делопроизводстве рапорт принято называть «заявлением». Но смысл документа от этого не меняется, только название.

Учимся правильно писать рапорт

Как уже говорилось, рапорт представляет собой устное или письменное донесение о чем-либо, которое составляется по специальной форме. Что же нужно знать для того, чтобы правильно составить подобный документ? Дело в том, что устная форма не очень отличается от письменной. Но специалисты рекомендуют сначала подготовить письменный вариант документа, который позже использовать при устном докладе.

Его особенности написания заключаются в следующем:

 1. В верхнем правом углу указываются данные адресата (то есть кому рапорт подается), с указанием должности руководящего работника, Ф. И. О.
 2. Ниже записываем свои данные – от чьего имени ведется доклад (с указанием своей должности, Ф. И. О.).
 3. Посередине строчки указывается название данного документа (в нашем случае «Рапорт»).
 4. С абзаца следующей строчки начинают излагать суть самого донесения или доклада, в зависимости от темы изложения (например, это может быть просьба о предоставлении отпуска или отчет о проделанной ранее работе за отчетный период времени).
 5. Внизу текста слева с начала строки указывается дата написания этого документа – ДД/ММ/ГГ (например, 16.01.2018 или 15.02.2018).
 6. Справа на этой же строке, где отмечается дата, ставится подпись докладчика.

Основные условия написания рапорта:

 • не нужно многословности и расплывчатости;
 • текст должен быть кратким и содержать самую суть доклада;
 • мысли излагаются без лирических отступлений.

Придерживаясь данных правил, вы сможете правильно писать рапорт на различные темы.

Обычно образцы оформления служебной документации находятся в кадровых органах управления, например, в отделе кадров или в бухгалтерии. Наши специалисты подготовили несколько образцов, как писать подобные документы на различную тематику.

Читайте также:  Медицинский работник в бассейне

№ 1: образец — прием дел и должности

Если у Вас, по каким либо причинам нет возможности написать РАПОРТ или вы всё-же не знаете как, для вашего конкретного случая его написать, обратитесь к нашим специалистам военного права и в кратчайшие сроки вы получите готовый, юридически грамотный документ. телефон: +7-342-234-19-18 или отправит свой запрос на электронную почту mail@voenkom-garant.ru

Рапорт

Докладываю, что дела и должность начальника отдела кадров принял.

№ 2: образец на получение отпуска

Рапорт

Прошу Вас предоставить мне, Михайлову Леониду Васильевичу, отпуск основного типа за 2015 год сроком на 28 дней с 12 октября 2016 года с учетом времени на дорогу.

Отпуск собираюсь проводить (указать точное место).

Также прошу выдать ВПД на проезд к месту проведения отпуска и обратного возвращения (расчет производится на трех человек – членов моей семьи). Проезд совершается двумя видами транспортных средств: от станции Санкт-Петербург до станции Белгород – на поезде, от станции Белгород до станции Керчь – на автобусе.

Прошу о выплате денежной компенсационной суммы, рассчитанной на санаторно-курортное лечение, а также материальную помощь за прошлый 2015 год на трех человек – на меня и членов моей семьи.

 1. Жена – Михайлова Екатерина Андреевна, 1989 г. р.
 2. Сын – Михайлов Виктор Леонидович, 2012 г. р.

Исполнение обязанностей начальника отдела кадров прошу временно передать бухгалтеру Киселевой Валентине Семеновне.

10.01.18 Начальник отдела кадров /Подпись/ Михайлов.

№ 3: образец предоставление служебного жилья

Рапорт

Прошу предоставить мне, а также проживающим совместно со мной членам семьи (жене и сыну) служебное жилое помещение по месту назначения прохождения контрактной воинской службы согласно с ФЗ – закон «О статусе военнослужащих» (статья № 15, часть 1). По месту назначения прохождения контрактной службы жилого помещения для проживания не имею.

№ 4: образец по накопительно-ипотечной системе

Рапорт

Прошу Вас представить на меня, капитана Васильева Павла Геннадьевича, 1975 г. р. (паспортные данные), участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих с 5 января 2014 г (регистрационный номер), информацию для получения целевого займа на жилье с целью заключения в установленном законодательством порядком договора на приобретение жилья.

Этим документом я подтверждаю свое согласие на истребование уполномоченным органом федерального значения из доверительного управления накоплений для обеспечения жильем, которые учтены на накопительном счете на мое имя сроком до трех месяцев с момента подписания свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы по обеспечению жильем военнослужащих для получения целевого займа на покупку жилья.

С правами и обязанностями участника накопительно-ипотечной системы, установленными Федеральным законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 370 «О предоставлении участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов, а также погашения целевых жилищных займов», ознакомлен.

Комментировать
110 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Юридические советы
0 комментариев
No Image Юридические советы
0 комментариев
No Image Юридические советы
0 комментариев
No Image Юридические советы
0 комментариев
Adblock
detector